Justitie moet jagen op grote smokkelaars

Het openbaar ministerie gaat in opdracht van minister Korthals van Justitie de jacht op mensensmokkelorganisaties intensiveren. Dit jaar moet justitie minimaal 300 zaken bij de rechtbanken aanleveren.

De opsporing moet gericht zijn op kopstukken achter de mensensmokkel. De door justitie aangebrachte zaken moeten minimaal geschikt zijn voor behandeling bij meervoudige strafkamers. Daar komen alle zaken voor waarop meer dan een jaar gevangenisstraf staat. Dat schrijft minister Korthals in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanpak van mensensmokkel moet topprioriteit zijn voor opsporingsinstanties als de recherche, de vreemdelingendiensten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vorig jaar is het aantal bij de rechtbank aangedragen zaken echter gedaald: 254 zaken in 2001 tegenover 296 zaken in 2000.

Volgens Korthals liet vooral het laatste kwartaal een scherpe daling zien. Een woordvoerder van de minister zegt in het duister te tasten over de oorzaken daarvan. Justitie laat momenteel bij alle arrondissementsparketten onderzoeken wat de knelpunten zijn bij het opsporen van mensensmokkel. Mogelijk zijn ook de verscherpte grenscontroles na de aanslagen van 11 september een oorzaak.

Verder heeft de werkdruk bij recherche en de vreemdelingendiensten tot vermindering van het aantal afgeronde onderzoeken naar mensensmokkel geleid. Zo liet de Nijmeegse hoofdcommissaris Poelert, verantwoordelijk voor de vreemdelingendiensten bij de 25 politiekorpsen, vorige maand weten dat de administratieve rompslomp bij de afhandeling van verblijfsvergunningen zo'n grote werkdruk oplevert dat een aantal rechercheonderzoeken naar mensensmokkel op de plank blijft liggen, ook als daar minderjarige asielzoekers bij betrokken zijn.

Korthals wil dat de recherche jaarlijks 200 criminele organisaties meer blootlegt dan nu. Daarbij moeten ten minste twintig groeperingen zijn die zich met mensensmokkel bezighouden. In het binnenkort te publiceren `Beleidsplan voor de Nederlandse politie', zo schrijft Korthals, zal de prioriteit voor mensensmokkel expliciet genoemd worden.