Hans de Goeij

Ir. Hans de Goeij (53) wordt per 1juni directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op dit moment is hij directeur van de GGD Hart voor Brabant in 's Hertogenbosch en directeur/bestuurder van de Stichting Medische Opvang Asielzoekers Brabant en Zeeland. Hij is tevens vice-voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen, de voormalige Ziekenfondsraad.

De Goeij studeerde in 1974 cum laude af als landbouwkundig ingenieur aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen met als afstudeervakken epidemiologie en gezondheidsleer.