Defensie bestudeert aanschaf kruisraket

Het ministerie van Defensie bestudeert de aankoop van Amerikaanse Tomahawk kruisraketten. De kruisvluchtwapens zouden aan boord van de vier nieuwe LCF-fregatten van de Koninklijke Marine moeten worden geplaatst. Dat heeft een Defensie-woordvoerder bevestigd.

De studie naar de aanschaf valt in het kader van het Defence Capabilities Initiative, DCI, een voornemen van de Europese NAVO-partners om hiaten in de militaire capaciteiten te vullen. De tekortkomingen, in vergelijking met de Verenigde Staten, bleken vooral tijdens de NAVO-operaties tegen Joegoslavië. Een belangrijk hiaat betrof de `lange arm': de mogelijkheid om vanaf grote afstand doelen op het land te treffen. De Tomahawk zou van de bestudeerde alternatieven verreweg de `langste arm' betekenen. Een ingewijde: ,,Je kunt er vanuit Den Helder, bij wijze van spreken, Moskou mee halen.''

De woordvoerder onderstreept dat het slechts gaat om ,,een haalbaarheidsstudie'' en dat van een order nog lang geen sprake is. Ook benadrukt de zegsman dat het hier om Tomahawks met een conventionele lading gaat. De Tomahawk-kruisraketten waarover in het begin van de jaren tachtig in Europa commotie bestond waren nucleair geladen. Dat type kruisvluchtwapen is door een verdrag tussen de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie verboden.

Alleen de Amerikaanse en Britse marines hebben schepen en onderzeeboten met de Tomahawk-kruisvluchtwapens uitgerust. Frankrijk, Duitsland en Italië bestuderen eveneens de aanschaf van dergelijke raketten. De Tomahawks zouden eenvoudig in de nieuwe LCF-fregatten kunnen worden geïnstalleerd, doordat ze zijn te lanceren vanuit dezelfde silo's waaruit nu luchtdoelraketten worden verschoten.