Boekenweek

Fouten in artikelen kunnen ergerlijk zijn, maar soms ook vermakelijk. Schrijvend over de vraag wat de Boekenweek de handelaren nu eigenlijk heeft opgeleverd `Het rendement van de liefde' (NRC Handelsblad, 30 maart), noemt Arjen Fortuin Lampo's Boekenweekgeschenk uit 1969 `De goden moeten hun geld hebben'.

Ging `getal' in de werkelijke titel hem niet ver genoeg?