Afghaans beraad met 1450 deelnemers

De grote beraadslagende vergadering van stam- en dorpsoudsten in Afghanistan die een nieuwe regering moet formeren, zal van 10 tot 16 juni worden gehouden in de hoofdstad Kabul. Krijgsheren die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en drugshandelaren worden geweerd van de zogeheten Loya Jirga.

Voorzitter Ismail Qasimy van de door de Verenigde Naties benoemde commissie die is belast met de voorbereiding van de Loya Jirga, heeft dat gisteren bekend gemaakt.

De bijeenkomst in juni, volgens Afghaanse traditie, zal worden bijgewoond door in totaal 1.450 gekozen stam- en dorpsoudsten en vertegenwoordigers van de Afghaanse gemeenschap in de diaspora. Voor religieuze leiders zijn slechts zes zetels gereserveerd, terwijl ten minste 160 plaatsen zijn gereserveerd voor vrouwen.

Tijdens de Loya Jirga zal een nieuw staatshoofd worden gekozen, mogelijk de huidige interimleider Karzai, en zal worden besloten over de soort regering die Afghanistan de komende twee jaar moet besturen, in de aanloop naar verkiezingen.

Het aantal deelnemers aan de beraadslagende vergadering is veel groter dan oorspronkelijk was voorzien. Dat heeft te maken met de diepe tegenstellingen in de Afghaanse samenleving. Om iedereen tevreden te stellen, moest het aantal zitplaatsen met tweederde worden uitgebreid.

De Afghaanse oud-koning Zahir Shah, sinds 1973 in ballingschap in Rome, zal op 16 april terugkeren voor een bezoek in Afghanistan. Eerder werd het bezoek van de 87-jarige ex-koning uitgesteld wegens de onveilige situatie in Kabul.