Zintuigen 1

Met grote belangstelling heb ik uw artikel `Rood ruiken' (W&O, 23 maart) gelezen. Op een punt zou ik u graag aanvullende informatie verschaffen: een stem in de bioscoop komt helemaal niet uit boxen die opzij of achterin de zaal hangen, maar keurig recht uit het midden onder het doek. Daar bevindt zich de vijfde speaker die bij het dolby-surround systeem er nu juist voor moet zorgen dat de stemmen qua stereobeeld op de correcte plek kunnen worden waargenomen: dat is voor een stem een monosignaal recht van voren. De hersenen worden dus helemaal niet op het verkeerde been gezet door Russel Crowe en soortgenoten.

    • Hans Asselbergs Studio Grasland Haarlem