Vrolijke Vlaamse vondsten

Met een Vlaamse fanfare op de geluidsband opent Lof der waanzin, het vijfde programma van de Belgische broers Mich en Raf Walschaerts die zich presenteren onder de naam Kommil Foo. En na elke scène keren die klaroenstoten terug, want telkens wordt er – alsof we op de kermis zijn – een nieuw nummer geannonceerd. ,,Over de man die op reis wil'', roept Raf bijvoorbeeld, en vervolgens komt er een nummer over een man die op reis wil, maar niet naar Madrid. Dit programma weet vaak van gekkigheid niet waar het naar toe gaat, en het gaat ook inderdaad nergens naar toe, maar gek is het wel.

Kommil Foo maakt absurdistisch amusement in een soort totaaltheater met spitse sketches, onverwachte effecten, vreemde attributen en lekkere liedjes die op kousenvoeten de blues zingen. In hun vorige programma, IJdele hoop, waren al die onsamenhangende elementen aaneengeschakeld tot een gaaf doorlopend verhaal over de oerknal, de evolutie, de aan- en afwezigheid van geliefden en de rol van God in het Geheel. Lof der waanzin is meer een spectacle coupé; zodra de grap is gemaakt, komen de fanfare en de volgende aankondiging. Soms draaien ze ergens al te gemakkelijk een punt aan, en allengs wreekt zich de eenvormigheid van de verstilde liedjes.

Maar er komenweer heel wat wonderlijke invallen langs. Zoals een droogkomische vertelling over de God van de donder en de God van de jacht die ruzie krijgen om een vrouw, waarmee de God van de ingewikkelde toestanden, de God van de verschillende mogelijkheden en steeds meer goden zich gaan bemoeien. Of een mime-nummer met gesproken commentaar over een conflict in ,,een typische Vlaamse huiskamer'', een man die met dwaze drogredenen ontkent dat zijn vrouw bij hem is weggelopen, een wraakzuchtig goochelnummer met Mich als doorgezaagd (maar doorzingend) weesmeisje en de ongebreidelde fantasie van een man die de geluidseffecten verzorgt bij het verhaal van zijn collega – het zijn een paar voorbeelden uit een volle grabbelton waaruit de ene na de andere vrolijke vondst tevoorschijn komt.

Voorstelling: Lof der waanzin, door Kommil Foo. Gezien: 27/3 Kleine Komedie, Amsterdam. Nederlandse tournee t/m 8/6. Inl. 015-2159415, www.kommilfoo.be

    • Henk van Gelder