Toezicht kost verzekeraars 29,9 mln meer

Pensioenfondsen en verzekeraars moeten dit jaar 29 procent, dat is 29,9 miljoen euro, méér betalen voor het toezicht dat de Pensioen- en Verzekeringskamer op hen houdt.

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken hebben onlangs ingestemd met deze verhoging. Dat heeft een woordvoerder van Sociale Zaken desgevraagd meegedeeld.

De koersval op de aandelenmarkt, die met name de pensioenfondsen raakt, draagt bij aan de maatschappelijke roep om adequate controle.

Eind 2001 hadden de pensioenfondsen, ondanks koersverliezen op aandelen van meer dan 30 miljard euro, de helft van hun 405 miljard euro vermogen in aandelen belegd. ,,Dat vereist wel hele goede spreiding en een scherp toezicht'', zegt een hooggeplaatste functionaris op het ministerie van Sociale Zaken. Dat ministerie is politiek verantwoordelijk is voor de pensioensector.

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) wil met het extra geld het toezicht moderniseren en een heel nieuw automatiseringssysteem bouwen om sneller (financiële) risico's bij verzekeraars en pensioenfondsen uit haar gegevens te filteren, zo zegt een PVK-woordvoerder.

De PVK controleert 560 verzekeraars en meer dan 900 pensioenfondsen.

De kosten van het toezicht door de Pensioen- en Verzekeringskamer worden omgeslagen over de twee bedrijfstakken. De verzekeraars en pensioenfondsen zeggen bij monde van de woordvoerders van hun branche-organisaties dat goed en professioneel toezicht wel wat mag kosten, maar zij laten ook doorschemeren dat er grenzen zijn.

,,Dit is de snelst stijgende kostenpost voor pensioenfondsen'', zegt J. Steenvoorden, directeur van de stichting OPF, de koepel van de pensioenfondsen die gelieerd zijn aan één specifieke onderneming. Hij heeft naar eigen zeggen nauwelijks klachten over de kostenstijging gekregen, maar dat kan volgens hem verband houden met het feit dat menig pensioenfonds de verhoging nog niet heeft opgemerkt. ,,De nota's van de PVK worden doorgaans in april verstuurd.''

De verhoging van de begroting van de PVK ,,moet wel gebaseerd zijn op efficiency en aansluiten bij de werkprocessen van pensioenfondsen'', zegt een woordvoerster van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij giganten als ABP (onderwijs en ambtenaren) en PGGM (sectoren zorg en welzijn) zijn aangesloten. ,,Wat echt lastig is, is dubbel werk.''

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars: ,,De PVK moet de kosten en de overhead wel goed in de gaten houden.''

    • Menno Tamminga