Problemen teisteren BanenMarkt

Het budget voor de MegaBanenMarkt (MBM) in Amsterdam wordt overschreden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Sociale Dienst Amsterdam. Ook kunnen er minder cliënten worden uitgenodigd.

Dat staat in een brief die de directeur van de SDA, A.Jansen, medio maart heeft verstuurd aan de Amsterdamse wethouder J.van der Aa (Sociale Zaken). Bij de gemeente was gisteren niemand voor commentaar bereikbaar.

Volgens de brief kunnen er vanwege ,,problemen met de personele capaciteit'' minder cliënten worden uitgenodigd dan de bedoeling was. Ook blijkt de opkomst op de eerste oproep ,,minder dan verwacht'', schrijft Jansen. Hierdoor zal een aantal mensen later alsnog de banenmarkt moeten bezoeken.

Verder zou er bij de begroting voor de markt gerekend zijn op circa veertigduizend cliënten en ,,dit aantal zal waarschijnlijk hoger liggen'', aldus Jansen.

De MegaBanenMarkt is in het leven geroepen om zoveel mogelijk van de sollicitatieplichtige SDA-klanten aan werk te helpen. Allen krijgen een oproep de markt te bezoeken. Ze worden indien mogelijk in contact gebracht met werkgevers, of krijgen een opleiding aangeboden.

Jansen geeft in zijn brief een veelheid van problemen aan waarmee zijn dienst te kampen heeft. Zo is gebleken dat de dossiers van de cliënten ,,niet altijd zijn gescreend en geschoond''. Dat betekent dat die dossiers alsnog door de ambtelijke molen moeten. Een bijkomend probleem is voorts ,,dat de financiële administratie niet adequaat is'' en dat ,,veel regio's helaas niet (hebben) bijgehouden hoeveel dossiers zijn afgerond''.

Ook zijn de kosten voor de oprichting van een afdeling Handhaving hoger uitgevallen dan beraamd. ,,Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de kosten voor huisvesting en automatisering, welke ook niet in de orspronkelijke begroting zijn opgenomen''. Tenslotte wordt ,,de follow-up van de MBM'' binnen de dienst ,,als zorgwekkend ervaren''. Jansen schrijft bezig te zijn met ,,voorstellen'' die de situatie ten goede moeten keren, maar weet nu al dat ,,ook deze voorstellen een krachtige financiële impuls'' vragen. Hoeveel extra geld er moet komen, is nog niet bekend.