Melkweg 1

De conclusie van George Beekman (`Terug in de melkweg', W&O, 9 maart) dat een versneld uitdijen van het heelal de aardse kosmologen over zo'n slordige 4 tot 50 miljard jaar zal terugwerpen op een statisch wereldbeeld herinnerde mij aan het verhaal over een hoogleraar die zijn gehoor voorhield dat de aarde over 50 miljard jaar niet meer zal bestaan. Een toehoorder staat geschrokken op en vraagt: `Over hoeveel jaar zei u?' Waarop de professor antwoordt: `Vijftig miljard' en de toehoorder gerust gaat zitten met de mededeling: `O, gelukkig, ik dacht dat u vijftig miljoen zei.'

Er zijn nog wel een paar andere scenario's denkbaar dan een kosmologie die `terug bij af' is: (1) Over 4 miljard jaar bestaat de mensheid niet meer omdat zij met overbevolking en overconsumptie allang haar leefmilieu heeft vernietigd. (2) De mensheid bestaat dan nog wel, maar dit onderzoek niet meer omdat er niets meer te onderzoeken valt. (3) Het kosmologisch onderzoek bestaat nog, maar de kosmologen baseren hun wetenschap op een veel ruimer principe dan het huidige materialistische. Met de hulp van andere wetenschappen blijken ze in staat te zijn langs een zorgvuldig gecontroleerde, immateriële weg (dus buiten tijd-ruimte om) alle denkbare eigenschappen van de totale kosmos te onderzoeken, zonodig ter plaatse en zonder onmogelijk lange interstellaire reizen. Elk van deze scenario's lijkt me waarschijnlijker dan terug naar af.

    • Mr.Dr. Hans Buurma Amsterdam