Mega-supermarkten

NRC Handelsblad van 23 maart meldde dat de belangrijkste belangenbehartigers van winkeliers niet willen dat er mega-supermarkten komen op plekken waar niemand woont. Een belangrijk argument dat in het artikel onderbelicht blijft, is het extra autoverkeer dat dergelijke winkels veroorzaken. Een situatie als in Frankrijk is nou niet bepaald een wenkend perspectief. Daar staan langs de snelwegen, in the middle of nowhere, enorme supermarkten waar iedereen heen tuft voor de boodschappen. Deze (dreigende) tendens dwingt mensen om kilometers te rijden voor hun boodschappen. Het pleidooi van onder meer MKB-Nederland om winkels in de stadscentra te houden en geen ruimte te geven aan de stadsranden kan dus op onze steun rekenen.

    • Joris Wijnhoven
    • Vervoer Milieudefensie