Kirch Media nadert het eindspel

De legende van de Kirch-groep heeft alle glamour van de internationale financiële wereld en de mondiale mediamagnaten, maar het laatste hoofdstuk van het verhaal wordt geschreven door bedrijven uit Beieren. De loop der gebeurtenissen wordt bepaald door een tweetal banken in München – HVB en Bayerische Landesbank – die Kirch gezamenlijk zo'n 2,5 miljard euro hebben geleend. Aangenomen wordt dat het grootste deel daarvan is geleend aan de houdstermaatschappij van de Kirch-groep en niet aan Kirch Media, de divisie die de rechten op tv-programma's verkoopt. De twee banken werken samen met twee andere Duitse instellingen, Commerzbank en DZ Bank. Deze vier hebben een gemeenschappelijk belang. Zij zijn de enige crediteuren van Kirch die meer hebben geleend dan de waarde van hun zekerheden. Het lijkt erop dat ze daarom zo hard hun best doen om een faillissement van Kirch, dat hen duur zou komen te staan, te voorkomen. Niet alleen de internationale banken volgen het spoor van hun Beierse branchegenoten, maar ook de groep minderheidsaandeelhouders. Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Prins Al-Waleed, Lehman en Capital Research gezamenlijk optredend onder de naam Traviata moeten beslissen of ze meegaan in de door de Duitse banken voorgestelde herkapitalisatie en hun aandelenbezit verhogen. Daardoor zou hun gezamenlijke aandeel van 15 procent stijgen naar wel 45 procent. Dit zou op veel Duitsers kunnen overkomen als een invasie, maar geen enkele individuele buitenlandse belegger zou een controlerend belang in handen krijgen. Ondertussen lijkt Murdoch niet van zins af te zien van zijn voornemen een put-optie van 1,7 miljard euro uit te oefenen tegen Première, de divisie voor betaaltelevisie van Kirch. En die put-optie is de reden waarom een eventuele overeenkomst over Kirch Media niet het einde van het verhaal zal blijken. Voor banken en beleggers is de belangrijkste winst van zo'n overeenkomst dat ze beter in staat zullen zijn een eventuele ineenstorting van Première op te vangen, of die nu door Murdoch wordt veroorzaakt of door iets anders. In de eerste plaats zal een overeenkomst over Kirch Media de crediteuren een steuntje in de rug geven, doordat ze nu aandelen met een echte waarde als zekerheid hebben, en mogelijk doordat hun leningen worden geherstructureerd als onderdeel van de tegenprestatie voor die aandelenaankoop. De overeenkomst gaat waarschijnlijk ook slechts door op voorwaarde dat de verhoudingen binnen de Kirch-groep recht getrokken worden, zodat een ineenstorting van Première – de belangrijkste klant van Kirch Media – minder pijn zou doen. De precieze details zijn nog niet vastgelegd, maar ondertussen tikt de Première-tijdbom door.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Paul Raynes