Draag uw ziekterisico zelf

Ik ben een samenwonende vrouw van tegen de vijftig, tweeverdiener, met een vrij beroep en een wisselend jaarinkomen van rond de bruto 50.000 euro, dat ik voor 90 procent verteer. Mijn privé vermogen bedraagt 500.000 euro. We wonen in een hypotheekvrij huis van 500.000 euro.

Ik heb twee offertes voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een dekking voor 45.000 euro. Een is gekoppeld aan een pensioenvoorziening, de ander is een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Is het in mijn situatie verstandig of nodig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten?

(D. S.)

Het risico dat u loopt beweegt tussen twee uitersten. U wordt vandaag voor 100 procent arbeidsongeschikt, blijft dat tot uw 65ste en ontvangt de verzekerde uitkering volledig. Of u wordt nooit langdurig arbeids ongeschikt verklaard, bent af en toe een poosje uit de running, en ontvangt nooit een uitkering.

U valt of u dat wilt of niet onder de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). Die keert na een wachttijd van een jaar ziekte ten hoogste het minimumloon uit. U hoeft dus een bodem. Gezien uw vermogenspositie en een eveneens verdienende (en wellicht verzekerde) partner, kunt u overwegen het arbeids ongeschiktheids-risico zelf te dragen. Een verzekering mag dan wel een veilig gevoel geven, maar je moet maar afwachten of je ooit een uitkering krijgt en hoeveel die bedraagt. Uw vermogen fungeert dan als buffer, een soort assurantiereserve, die wanneer u stopt met werken verandert in een pensioenreserve. De bespaarde aov-premies moet u wel trouw aan uw buffer toevoegen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld

    • Adriaan Hiele