De Gouden Uil

Arnon Grunberg won afgelopen zaterdag de Vlaamse literatuurprijs de Gouden Uil (25 duizend euro) voor De mensheid zij geprezen, een moderne versie van Erasmus' Lof der zotheid waarin een nihilistische advocaat de mensheid verdedigt.

,,Grunbergs pleidooi is een nu eens flauwe dan weer geestige oefening in retoriek, waarbij grap en ernst nauwelijks van elkaar te scheiden zijn. [...] De concreetheid van [Grunbergs] romans ontbreekt en dan zingt het nihilisme bij gebrek aan weerstand gratis en voor niets rond in een ironisch vacuüm, waar alle klappen raak zijn of geen enkele.'

Arnold Heumakers, 27 april 2001.

Arnon Grunberg: De mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid 2001. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 127 blz.