Belastingaangifte meest elektronisch

Ongeveer 70 procent van de belastingplichtigen doet dit jaar elektronisch aangifte. Vorig jaar was dat nog 30 procent. De groei komt doordat de Belastingdienst ditmaal nagenoeg alle belastingplichtigen ook een diskette heeft toegezonden. De eerste `aangifte nieuwe stijl' heeft niet geleid tot meer uitstelaanvragen.

Pagina 15