Walter Hewlett: HP kocht stem aandeelhouders

Walter Hewlett, de enfant terrible van computergigant Hewlett Packard in diens poging te fuseren met pc-fabrikant Compaq, heeft een claim ingediend bij de rechtbank in Delaware waarin hij beweert dat HP stemmen heeft gekocht bij de aandeelhoudersvergadering die moet beslissen over het doorgaan van de fusie. Daardoor zou het management van HP de stemming, die door een maandenlang overnamegevecht buitengewoon spannend is, met een uiterst geringe marge kunnen winnen.

Het gaat om de stemmen van Deutsche Asset Management, een dochter van Deutsche Bank, een vermogensbeheerder die, zo meent Hewlett, op het laatste moment van gedachte is veranderd over de fusie en het gros van zijn 25 miljoen HP-aandelen voor stemde in plaats van tegen. Maar dit gebeurde volgens hem pas nadat het HP-management had gedreigd zijn opdrachten voor Deutsche Bank, de moederbank en kredietverschaffer voor HP, op te zeggen.

De stemmen die moeten beslissen over de fusie worden op dit moment geteld in Delaware. Over een of twee weken wordt de uitslag verwacht.

Hewlett wil dat de rechter de stemmen ongeldig verklaart en de fusie aflast, of in elk geval een nieuwe aandeelhoudersvergadering afwingt, waar opnieuw wordt gestemd over de fusie van HP en Compaq.

HP noemt Hewletts claim ,,ongegrond en neemt zich voor om hem met vuur en zwaard te bestrijden. Ook liet het bedrijf weten teleurgesteld te zijn in Hewletts ,,uit de lucht gegrepen beweringen, omdat die niet alleen de reputatie van HP aantasten maar ook de werknemers raken.

Juristen zien in de laatste schermutseling, nu voor de rechter, een logisch gevolg van de ongewoon felle, zes maanden durende strijd tussen Hewlett, het dwarsliggende lid van HPs raad van commissarissen en een telg van een van de oprichtersfamilies, en Carly Fiorina, de CEO van HP. Ze geven Hewlett echter weinig kans, omdat het vrijwel onmogelijk zou zijn om te bewijzen hoe een belegger tot zijn besluit is gekomen, en omdat een belegger wel degelijk valide zakelijke redenen kan hebben om voor of tegen een fusie te zijn.

    • Viktor Frölke