Tv-geweld leidt tot agressief gedrag bij jongeren

Meer dan een uur televisiekijken per dag in de vroege puberteit leidt tot een significant grotere kans op agressief gedrag twee tot acht jaar later. En dat effect blijkt niet beperkt tot deze leeftijdsgroep. Ook meer dan een uur televisiekijken per dag op 22-jarige leeftijd leidt tot een hogere kans op agressief gedrag (mishandelingen en vechtpartijen) rond het dertigste levensjaar.

Dit blijkt uit een uniek langjarig onderzoek (tussen 1983 en 2000) onder 707 personen in de staat New York, dat vandaag in Science wordt gepubliceerd.

Het effect bleef bestaan nadat rekening was gehouden met andere factoren die zowel samenhangen met veel tv-kijken als met gewelddadig gedrag: kinderverwaarlozing, onveilige woonomgeving, laag inkomen en laag opleidingsniveau. Er werd geen samenhang gevonden tussen tv-kijken en misdaden als diefstal, brandstichting of vandalisme.

Het effect is groot. Van degenen die op 14-jarige leeftijd minder dan een uur tv per dag keken, pleegde bijna 6 procent gewelddaden op 16- of 22-jarige leeftijd . Maar van de veertienjarigen die meer dan drie uur per dag keken, pleegde meer dan een kwart deze gewelddaden. Wie een tot drie uur keek, had een kans van ruim 18 procent om later gewelddaden te plegen. In andere onderzoeken wordt meestal gevonden dat wie veel kijkt een twee keer zo grote kans op gewelddaden heeft. Uit het onderzoek blijkt niet welk type televisieprogramma's tot grotere agressiviteit aanzet, maar het is wel zeker dat de mate waarin geweldsdaden worden getoond cruciaal is. ,,Dat het om gewelddadige programma's gaat, blijkt uit alle andere onderzoeken die al eerder naar het verband tussen geweld en televisie zijn gedaan'', zegt desgevraagd Patti Valkenburg, hoogleraar Kind en Media aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Het gaat nooit om programma's als Sesamstraat.'' In Amerika vertoont de televisie op prime time gemiddeld drie tot vijf geweldsdaden per uur, in kindertelevisie ligt dat aantal zelfs op 20 tot 25 (vooral in tekenfilms). Het effect van tv-kijken op gewelddadig gedrag is in dit onderzoek kleiner bij meisjes dan bij jongens, vermoedelijk omdat ze minder kijken naar dergelijke programma's. Overigens is het effect van tv op latere agressie wél groot bij tv-kijkende vrouwen van 22 jaar, wat verrassend is, aldus de onderzoekers. [Vervolg TV-GEWELD: pagina 6]

TV-GEWELD

Effect op huiswerk niet heel groot

[Vervolg van pagina 1] Dat er een wetenschappelijk verband is gevonden tussen televisiegeweld en gewelddadig gedrag is niet nieuw, maar in het nu gepubliceerde onderzoek zijn voor het eerst de effecten over vele jaren bekeken. In de kortlopende onderzoeken tot nu toe leidde het gevonden verband tussen tv-kijken en agressie altijd tot twijfel of nu televisie leidt tot agressie of dat agressieve mensen gewoon vaker televisie kijken.

In het huidige onderzoek bleef het effect van veel kijken op 14-jarige leeftijd op latere agressiviteit echter ook bestaan, nadat rekening was gehouden met de hoeveelheid agressie die het kind al op veertienjarige leeftijd vertoonde. Op zichzelf zijn de gemiddelde effecten van gewelddadige televisie op agressief gedrag niet vreselijk groot.

Uit recente, grote meta-onderzoeken, waarin tientallen of honderden onderzoeken samen worden genomen, blijkt televisie ongeveer 10 procent van latere gewelddadigheid te kunnen verklaren. Maar in een analyse in Science wijzen de tv-gewelddeskundigen C. Anderson en B. Bushman er deze week op dat dit verklaringspercentage te vergelijken is met het verband tussen longkanker en roken (16 procent) en vele malen groter is dan het effect van huiswerk op schoolprestaties (1 procent).