Ruim 10 procent werknemers na jaar langdurig vermoeid

Meer dan 10 procent van de gezonde werknemers wordt binnen een jaar langdurig vermoeid. Weinig mogelijkheden om zelf het werk te regelen en weinig ondersteuning van collega's zijn de belangrijkste oorzaken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat gisteren is gepresenteerd.

De onderzoekers volgden drie jaar lang ruim achtduizend aanvankelijk gezonde en fitte werknemers uit verschillende bedrijven. Een jaar na aanvang van het onderzoek was bijna 10 procent van de oorspronkelijk gezonde mannen vermoeid. Bij de aanvankelijk gezonde vrouwen was dit 14 procent.

Zowel bij mannen als vrouwen leveren weinig mogelijkheden om zelf het werk te regelen en weinig ondersteuning van collega's een anderhalf tot twee maal zo grote kans op het ontstaan van langdurige vermoeidheid.

Verder blijken vooral bij mannen een hoge emotionele belasting, lichamelijke belasting en weinig steun van de dagelijkse leiding het ontstaan van vermoeidheid te bevorderen. Bij vrouwen daarentegen geven hoge taakeisen en ruzie met collega's een verhoogde kans op vermoeidheid.

Het onderzoek toont aan dat ook de leefwijze van de werknemers een belangrijke rol speelt. Mannen met overgewicht blijken 1,3 maal sneller vermoeid te raken dan collega's met een normaal gewicht. Bij vrouwelijke werknemers bleek juist ondergewicht de kans op vermoeidheid met een factor drie te vergroten.