Minister Pronk: Nederland faalde in Srebrenica

Minister Pronk van VROM vindt dat de Nederlandse regering in verband met de val van de moslimenclave in Srebrenica in 1995 ,,politiek heeft gefaald''. Pronk zei dit gisteravond in het actualiteitenprogramma NOVA. Na de val van de door Nederlandse militairen beschermde enclave voerden Serviërs naar schatting 7.000 moslimmannen af. Zij werden waarschijnlijk vermoord. De Nederlanders hadden volgens Pronk de mannen beter moeten beschermen.

Het vraaggesprek met Pronk was woensdagavond opgenomen, zonder dat hij wist dat het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) diezelfde avond een eigen onderzoek over de val van de enclave zou presenteren. Minister-president Kok noemde het rapport van het IKV ,,onevenwichtig''. Hij wilde in afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) niet verder inhoudelijk ingaan op het rapport. Wel kondigde hij aan te willen onderzoeken waar het lek zit dat er voor gezorgd heeft dat het IKV beschikt over notulen van de ministerraad.

Volgens Pronk in Nova had het toenmalig kabinet, waarvan hij deel uitmaakte, duidelijk afgesproken dat de Nederlandse militairen ,,lotsverbondenheid'' moesten tonen met de bedreigde moslims. De Dutchbat-militairen dienden al het mogelijke in het werk te stellen om de moslimmannen te beschermen. Het kabinet had toen al in de gaten dat de levens van de moslims ernstig gevaar liepen.

Volgens Pronk zijn op een of andere manier de instructies van het kabinet niet duidelijk overgekomen bij de militairen ter plekke. Naar zijn zeggen boden de militairen bescherming aan vrouwen, en ouden van dagen, maar pas toen de mannen al waren afgevoerd.

GroenLinks-lijsttrekker Rosenmöller heeft gisteravond vragen aan premier Kok gesteld over de uitspraken van Pronk. Hij wil weten of Kok het eens is met het oordeel van zijn minister. ,,Pronk bekent schuld. Ik wil weten of de premier dat ook doet. Zo ja, welke consequenties moeten dan aan die schuldbekentenis worden verbonden.''