Kabinet stelt besluit over gasboringen in Waddenzee uit

Het kabinet neemt volgende week een besluit over de uitspraak van de Tweede Kamer tegen gasboringen in de Waddenzee.

Minister-president Kok maakte dit gisteren bekend op zijn wekelijkse persconferentie. Volgens Kok zullen eerst de meest betrokken bewindslieden het standpunt bespreken.

De meerderheid in de Tweede Kamer nam gisteren een motie aan van het Kamerlid Witteveen (PvdA), waarin nieuwe mijnbouwactiviteiten, zoals het (proef)boren naar gas in het Waddengebied worden verboden. CDA en VVD stemden tegen. Ook een onderzoek naar de mogelijke effecten van boringen kan achtwerwege blijven, vinden de voorstemmers.

Deze uitspraak is bedoeld om een wijziging aan te brengen in de planologische kernbeslissing Waddenzee, die eerder deze maand in de Tweede Kamer is behandeld.

Tijdens die discussie werd al duidelijk dat een meerderheid zich tegen de proefboringen zou keren. Minister Pronk (Milieu), eerstverantwoordelijke voor de Planologische Kernbeslissing ontraadde een dergelijke uitspraak. Vlak voor de stemmingen deze week stuurde minister Jorritsma (Economische Zaken) een brief waarin ze meedeelde de uitspraak onaanvaardbaar te vinden. De tekst van de motie zou er toe leiden dat ook boringen op het vasteland onmmogelijk zouden worden, hield ze de Kamer voor.

Ook zoutwinning zou hierdoor verboden worden. Daarop werd de tekst enigszins gewijzigd waardoor de relatie met de Waddenzee duidelijker werd aangegeven en de zoutwinning in bijvoorbeeld Friesland door kan gaan. Jorritsma blijft zich echter verzetten tegen de uitspraak.