Interpolis belt na week ziek personeel

Werknemers die verzekerd zijn bij Interpolis kunnen na een week ziekte een telefoontje van hun verzekeraar verwachten. De Rabobankdochter wil werknemers sneller weer aan het werk krijgen.

De nieuwe wet Poortwachter, die 1 april ingaat, verplicht verzekeraars in te grijpen als een klant langer dan zes weken is ziekgemeld van werk. Nu duurt dat vaak een jaar. Interpolis wil echter veel verder gaan dan de nieuwe wet. Volgens het Tilburgse bedrijf kan dat door arbodiensten, verzuimverzekeraars, werkgevers en werknemers beter te laten samenwerken en sneller te handelen. Interpolis heeft inmiddels al `proefgedraaid' met de nieuwe aanpak, met naar eigen zeggen goede resultaten.

Al in de eerste ziekteweek selecteert Interpolis in haar klantenbestand zieken die in potentie zes weken thuis zullen blijven. Voor deze klanten gaat het bedrijf in dat stadium al een reïntegratietraject uitstippelen. Volgens bestuursvoorzitter P. van Schijndel ontstaat steeds meer ziekteverzuim door niet-medische klachten, zoals spanningen, of conflicten op het werk: ,,Ongeveer 30 procent van de mensen die thuisblijven is onomstotelijk, medisch aantoonbaar ziek. Dan heb ik het over mensen met een longontsteking of slachtoffers van een ongeluk.''

Interpolis wil daarom de beoordeling van het ziekteverzuim zoveel mogelijk uit het medische circuit houden en trekt daarvoor honderd extra niet-medische specialisten aan. Dat zijn bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen en conflictbemiddelaars. De circa 120 bedrijfs- en verzekeringsartsen toetsen vervolgens deze oplossingen. ,,Wij kiezen daarom voor een nieuwe aanpak waarbij de niet-medici de spil vormen'', aldus Van Schijndel. Aan het eind van het jaar verwacht hij resultaat te zien van de nieuwe aanpak.

Interpolis zei gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers de komende jaren veel te investeren in arbodiensten om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Door in een vroeg stadium langdurig ziekteverzuim te helpen voorkomen hoeft de verzekeraar minder uit te keren aan verzekeringen voor ziekte en WAO.