Fortuyn noemt Blair een gevaarlijk man

Pim Fortuyn, die tot dusverre zijn pijlen vooral richtte op de gevestige orde in Nederland, neemt nu ook buitenlandse leiders onder vuur. In een gesprek met Wordt Vervolgd, het maandblad van Amnesty International dat morgen verschijnt, doet hij de Britse premier Tony Blair in het voorbijgaan af als ,,een gevaarlijk man vol ethische bedoelingen''. De Palestijnse leider Yasser Arafat is voor Fortuyn ,,een schurk'' die aan het hoofd staat van ,,een bandietenstaat''. Nederland kan beter pal achter Israël gaan staan, stelt hij.

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, noemt de Rotterdamse politicus ,,een oorlogszuchtig wijf'' dat de toestand in de Balkan onnodig op scherp zette. Ook voor de huidige machthebbers in Washington heeft Fortuyn weinig waardering. Hij kenschetst het Amerikaanse buitenlandse beleid als ,,heel gevaarlijk''. Voor de interventie in Afghanistan kan hij begrip opbrengen. ,,Maar als Bush nu begint over Irak en Iran en Noord-Korea zonder dat agressie van hun kant duidelijk is gebleken, dat vind ik buitengewoon gevaarlijk.''

In het algemeen vindt Fortuyn overigens dat regeringen machiavellistisch dienen te zijn. ,,Een staat moet zich niet louter door morele overwegingen laten leiden, die moet steeds bedenken, als ik dit wil bereiken, wat is daarvoor dan de beste methode.''

Als het aan Fortuyn ligt, krijgen ook de Antillianen het zwaar te verduren. ,,Als ze op de Antillen toch een nieuwe gevangenis bouwen, dan moeten ze daar die hele corrupte elite van dat land eens in stoppen.'' Verder bepleit Fortuyn, wiens lijst volgens de laatste peilingen op 19 zetels in de Tweede Kamer kan rekenen, de invoering van een visumplicht voor Antillianen.