Australië: oproer onder asielzoekers

Zeker twintig asielzoekers die vastzaten in een kamp in Woomera, in de woestijn ten noorden van de Australische stad Adelaide, zijn vanochtend ontsnapt. Zij kregen hulp van enkele Australiërs die buiten de hekken van het kamp deelnamen aan een demonstratie. Enkele honderden demonstranten raakten slaags met kampbewakers.

De spanning in en rond het centrum, waar 400 voornamelijk uit Afghanistan afkomstige asielzoekers verblijven, steeg de afgelopen dagen. De asielzoekers weigeren met enige regelmaat voedsel uit protest tegen hun behandeling en de lange duur van hun detentie. In januari naaiden enkele vluchtelingen hun lippen dicht, anderen dronken schoonmaakmiddelen.

Om de asielzoekers te steunen in hun protest, organiseerden vluchtelingenorganisaties, kerkelijke groeperingen, studenten en andere activisten een paasdemonstratie. Vanuit heel Australië arriveerden gisteravond en vanochtend demonstranten. De voorzitter van de Refugee Action Collective, Cyrus Sarang, verwachtte gisteren dat de demonstratie zou worden bijgewoond door zeker vijfduizend mensen. Hij vergeleek het asielzoekerscentrum met ,,een concentratiekamp.''

Vanochtend probeerden vluchtelingen de hekken omver te duwen, terwijl de demonstranten probeerden gaten in de hekken te knippen en het centrum bestormden. Enkele asielzoekers wisten over het hek te klimmen, en werden opgevangen door de activisten. De gevluchte asielzoekers zouden zich nu schuil houden in het kamp van de demonstranten.

De Australian Protective Service, veiligheidsagenten in dienst van de regering, probeerde de demonstranten met waterkanonnen op afstand te houden. De APS heeft geen bevoegdheid mensen te arresteren. De hulp van de politie is ingeroepen.

De Australische autoriteiten zeiden gisteren te vrezen dat de demonstratie de asielzoekers zou aanmoedigen tot een opstand, maar zij verboden de demonstratie niet. De minister van Immigratie, Peter Ruddock, wilde vanochtend geen commentaar geven op de protesten.

De Australische wetgeving tegen illegale immigranten geldt als een van de strengste ter wereld. Diegenen die zonder geldig visum proberen binnen te komen, worden in beveiligde kampen in de woestijn ondergebracht. Een asielaanvraag kan jaren duren. Desondanks proberen er jaarlijks duizenden bootvluchtelingen het land binnen te komen.