Zoekmachines

In het artikel `Gerichte zoekmachines internet aan banden' (25 maart), over de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake `El Cheapo' wordt E-knip genoemd als voorbeeld van een een bedrijf dat zich bezighoudt met ,,het kopiëren uit websites van anderen voor eigen gebruik''.

Dat is echter beslist niet het geval, bij het technische ontwerp en de feitelijke uitvoering van E-knip is nadrukkelijk rekening gehouden met alle relevante auteursrecht- en databankwetgeving.

In tegenstelling tot wat het artikel doet vermoeden maken juist de klanten van E-knip geen gebruik van een dienst die gezien deze of enig andere ons bekende uitspraak, wet- of regelgeving aan banden zou moeten worden gelegd.

    • Ir C.K. Hagens