`Weinig inzicht in wachtlijsten'

Staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid) heeft te weinig inzicht in de achterliggende oorzaken van de wachtlijsten in de zorg. Zij weet onvoldoende waarom vraag en aanbod niet overal aansluiten en is daardoor niet in staat goed beleid te ontwikkelen.

Die conclusie trekt de Algemene Rekenkamer in haar rapport `Zorgen voor toegankelijkheid' dat vandaag is gepubliceerd. Het onderzoek van de Rekenkamer spitst zich toe op de ouderen- en gehandicaptensector, het beleidsterrein van Vliegenthart.

Voor bestrijding van de wachtlijsten in de ouderenzorg wordt dit jaar waarschijnlijk 9 miljard euro uitgegeven. Naar de wachtlijsten in de gehandicaptensector gaat 3,7 miljard.

De bewindsvrouw is eindverantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de zorg, aldus de Rekenkamer.

Zij kan zich niet verschuilen achter de verzekeraars, die daarin ook een taak hebben. Maar uiteindelijk moet Vliegenthart ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, die binnen redelijke termijn krijgen. Goede informatie is daarvoor absolute noodzaak. Maar vooral in de ouderenzorg ontbreekt die.

Het is niet eens duidelijk wat exact de huidige vraag en het aanbod zijn, laat staan hoe die zich in de toekomst ontwikkelen.

Instellingen geven niet alle informatie over vraag en aanbod door aan het zorgkantoor, die de twee op elkaar moet afstemmen, zo oordeelt de Rekenkamer. Bovendien houden de bureaus die bepalen of en wat voor zorg iemand nodig heeft, rekening met het beperkte aanbod.

Als iemand bijvoorbeeld recht heeft op verpleging, maar daar is een tekort, dan wordt soms aangegeven dat die persoon thuiszorg nodig heeft. Dat geeft een vertekend beeld van de echte vraag naar zorg.