VEB: belegger wil op afstand stemmen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat het komende jaar veel werk maken van het stemmen-bij-volmacht op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven. Met dit zogeheten proxy voting hoopt de VEB de stem van aandeelhouders beter te kunnen laten horen.

Dit heeft de VEB, die met name optreedt voor particuliere beleggers, vanmorgen aangekondigd bij de presentatie van het jaarverslag over 2001. ,,Nederland loopt hiermee ver achter op het buitenland. Jaren geleden was ik eens bij een aandeelhoudersvergadering in Frankrijk. Daar kon je met zo'n elektronisch stemdoosje stemmen en verscheen lutele seconden later de uitslag op een scherm'', zei VEB-directeur P.P. de Vries. ,,In Nederland moet het toch ook kunnen dat je thuis vanachter je pc meestemt.''

Met proxy voting hoeft een belegger niet aanwezig te zijn bij de doorgaans slecht bezochte aandeelhoudersvergaderingen om toch een stem uit te brengen. De belegger kan iemand anders een volmacht geven voor hem of haar te stemmen, dan wel op een andere manier regelen dat zijn stem ook van een afstand meetelt. Het stemmen-bij-volmacht wordt gezien als een belangrijke versterking van de aandeelhoudersdemocratie in Nederland, dat zo'n 1,5 miljoen beleggende huishoudens telt.

In een eerder uitgelekt advies van een breed samengestelde commissie onder auspiciën van het ministerie van Financiën wordt gepleit voor een verregaande vorm van stemmen-op-afstand. Alle particuliere beleggers die hun aandelen laten bewaren bij een Nederlandse bank zouden automatisch kunnen meestemmen en informatie krijgen van bedrijven, tenzij de beleggers aangeven dat zij daar niet van gediend zijn. Nu moeten beleggers zelf bij de bank vragen om mee te mogen doen met stemmen op afstand.

De VEB voelt niet veel voor dit `ja, tenzij' omdat ondernemingen op deze manier inzicht krijgen in de identiteit en het aandelenbezit van beleggers. ,,We zijn wel zeer voor proxy voting'', zei De Vries, ,,en maken daarvan een speerpunt''. Op dit moment staat een aantal ondernemingen via een informatiekanaal op internet in contact met beleggers, maar volgens de VEB gaat dat nog niet optimaal.

,,We moeten vaak al onze punten inbrengen terwijl er nog geen jaarverslag of een agenda is. Ook worden onze kritsche opmerkingen over bijvoorbeeld een commissaris begeleid door een brief van de onderneming, waarin de commissaris juist zeer wordt geprezen'', aldus De Vries.