Vaccin geeft vals gevoel van veiligheid

De druk op de overheid om tegen meningitis te vaccineren was zó groot, dat de minister overstag ging. Er komt veel geld voor, maar het lost slechts een uiterst gering deel van het probleem op. Het sluit wel één meningitis-verwekker uit. Maar het is ook de levenswijze, die voorwaarde is voor ontvankelijkheid van infecties. Zonder gedragsverandering komt er geen gezondheidswinst.

Het vaccin immuniseert tegen serogroep C. Er zijn behalve Neisseria meningitides serogroep C - nog circa 20 andere meningitis verwekkers.

Ongeveer 20 jaar geleden werd in Nederland op enkele plaatsen een forse toename van het aantal meningitis-gevallen gezien. Een schoolreisje naar Oost-Europa eindigde met twee gevallen van hersenvliesontsteking. Door omstandigheden: een vorm van uitputting (lang in de bus, laat naar bed), contacten in een vreemde omgeving met onbekende bacteriën. En ook vanuit campings, discobars en kermisterreinen werden destijds gevallen bekend. Door het jaar heen werd een forse toename van het aantal gevallen gezien in januari en in juli/augustus, dus na de kersttijd en tijdens de zomervakantie. Niet gedwongen door de ritmiek van school kan er veel uit de hand lopen.

Anno 2002 laten wij onze jonge adolescenten ideale omstandigheden creëren om meningitis te krijgen. Ze mogen wekelijks één of meer keren 's morgens om 6 uur thuiskomen. Ze ontmoeten in de disco kennissen van andere wijken/scholen. Om over het geluid heen te komen schreeuwen ze van dichtbij de ander wat bacteriën in het gezicht.

Binnenkort komt de tijd van de school- en vakantiekampen. Na hun vaccin kunnen onze kinderen weer `zonder risico' hun 70 glazen alcohol innemen. Gezond eten hoeft niet en wat slaaptekort maakt niet uit: met dit vaccin ben je binnen? Daar is wat meer voor nodig dan een besluit van de minister.

A.W.J. Teunissen is arts te Leiden.

    • A.W.J. Teunissen