Sterke toename syfilis bij homo's boven 35

De verspreiding van syfilis is explosief gestegen onder homo's in Amsterdam, ouder dan 35 jaar. Over de hele linie is het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) in Amsterdam opnieuw gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst (GG&GD) zaterdag naar buiten brengt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In 2001 zijn in Amsterdam 1.071 nieuwe gevallen van gonorroe geconstateerd en 199 gevallen van syfilis. De toename van syfilis was explosief onder mannen met homoseksuele contacten: 177 in 2001, ofwel 92 procent hoger dan in 2000 en een vertwintigvoudiging sinds 1998.

De cijfers zijn zo verontrustend dat de GG&GD actief in de homoscene gaat zoeken naar met syfilis besmette mannen. De GG&GD noemt het zorgelijk dat een aanzienlijk deel van de acute soa wordt gezien bij mannen die weten dat zij hiv-seropositief zijn. Als meest waarschijnlijke verklaring noemt de GG&GD de afnemende bezorgdheid over aids, nu er effectieve, maar niet genezende, medicijnen beschikbaar zijn. Bovendien geven bacteriële infecties als druiper en syfilis een verhoogde kans op besmetting door het hiv. Daarbij wordt de hivbesmette persoon eens te meer besmettelijk wanneer hij ook nog een andere geslachtsziekte heeft. H.Fennema, hoofd van de kliniek voor geslachtsziekten in Amsterdam, spreekt bij deze wederszijdse versterking van het besmettingsgevaar van `synergie'. ,,Dat is al tien jaar bekend, maar klaarblijkelijk in de vorige campagnes onvoldoende duidelijk of overtuigend naar voren gebracht.''

Medewerkers van de GG&GD gaan aan `actieve case finding' doen, zegt Fennema. Zij gaan kinky-parties, sauna's en homobars bezoeken met het verzoek aan de bezoekers daar mee te werken aan een onderzoek op syfilis. ,,De eigenaren en organisatoren staan positief tegenover ons initiatief'', zegt Fennema. Het gaat onder meer om sauna's die tot zeshonderd mannen per etmaal trekken en om feesten waar zo'n tweeduizend bezoekers komen.