Rijk behoudt invloed op spoorwegnet

De minister van Verkeer blijft in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer van het spoorwegnet. Minister Netelenbos stemt in met deze eis van de Kamer. Zij houdt wel vast aan haar plan het beheer te privatiseren.

Pagina 3