Rekenkamer wil betere controle op subsidies Euregio's

Het is onduidelijk of Europese subsidies voor grensoverschrijdende samenwerking wel nuttig worden besteed. De controle op de juistheid van de bestedingen van deze subsidies laat te wensen over.

Dat meldt de Algemene Rekenkamer in het vandaag gepubliceerde rapport Euregio's: grensoverschrijdend financieel beheer. De subsidies zijn bedoeld om de ontwikkeling en integratie van grensregio's binnen de Europese Unie te bevorderen. In totaal zijn er 75 euregio's. Daarvan zijn er zeven deels in Nederland, langs de Duitse en Belgische grens. Voor deze regio's was er in de periode 1994-1999 141 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld grensoverschrijdende bedrijfsterreinen of gezamenlijke plannen meer toeristen te trekken.

Volgens de Rekenkamer is de juistheid van de bestedingen onvoldoende gecontroleerd. Dit komt onder meer omdat de diverse controle-instanties van de afzonderlijke landen niet goed met elkaar samenwerken. Zo mogen Belgische, Duitse en Nederlandse accountants niet op elkaars grondgebied controleren.

Ook is volgens de Rekenkamer geen systematische informatie beschikbaar of de subsidies wel nuttig worden besteed. Het rapport constateert dat als er nog voldoende budget is een project al snel wordt aangemerkt als nuttig. Bovendien worden de doelen van projecten slechts op hoofdlijnen genoemd en nauwelijks gekwantificeerd. ,,Al snel wordt dan geconcludeerd dat de doelen gehaald zijn. Als geconstateerd wordt dat zij niet gehaald worden, leidt dit in de praktijk niet tot terugvordering van de subsidie'', aldus de Rekenkamer.

Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) is in Nederland verantwoordelijk voor de juiste bestedingen van de subsidies. De Rekenkamer vindt dat hij een actievere rol moet spelen. In een reactie op het rapport meldt Ybema dat er reeds aanzetten zijn gegeven om het toezicht te verbeteren. Voor de nieuwe subsidieperiode 2000-2006 zijn ook duidelijk aangegeven welke doelstellingen gehaald moeten worden.