Prijsschieten op elkaars partijprogramma's

De CPB-analyse van partijprogramma's levert goed geschut om elkaar verwijten te maken. Een overzicht van de reacties van vijf fractievoorzitters.

Ad Melkert, PvdA: ,,De VVD volgt de klassieke lijn van het bevoordelen van de hoogste inkomens. Die gaan er drie keer zoveel op vooruit als de middeninkomens. De AOW'ers zijn drie keer de klos: zij krijgen weinig koopkrachtverbetering, ze ontvangen minder zorg en ze moeten een groot deel van hun inkomen afstaan bij de invoering van een nominale premie.

Het CDA vergroot met het omgooien van het zorgstelsel de armoedeval. Ze hebben er echt een tombola van gemaakt met een heleboel `nieten' erin. Ik vermoed grote negatieve effecten op de inkomens van veel mensen.

GroenLinks zit in de goede richting maar is de maatvoering kwijt. De productie in bepaalde sectoren loopt terug, dat is slecht voor de economie, en de middeninkomens betalen het gelach voor de herverdeling van de lasten op arbeid.''

Hans Dijkstal, VVD: ,,Alle partijen morrelen aan het solide begrotingsbeleid van de afgelopen jaren. De PvdA wil alle meevallers boven de 1 procent overschot verjubelen en bij het CDA is er continu discussie over wat te doen met meevallers.

De PvdA doet niets aan de verbetering van de winstgevendheid van bedrijven, ze doen niets aan de arbeidskosten.

Het CDA is na ons op ruime afstand tweede, daarna komt D66. Het is heel makkelijk om vier jaar lang een `consumptief' uitgavenpatroon te hebben, maar wij kiezen juist voor een stevig fundament. Het is goed om te zien dat PvdA en GroenLinks zich in hun koopkrachtcijfers eindelijk eens hardmaken voor mijn achterban. De hoge inkomens gaan er bij hen zelfs meer op vooruit dan bij ons.''

Jan Peter Balkenende, CDA: ,,De PvdA heeft echt een probleem bij de aflossing van de staatsschuld, daar komen ze structureel tekort. Een linkse coalitie is ietsje minder waarschijnlijk geworden.

De VVD wil de staatsschuld ineens te snel aflossen, een overschot van 2 procent is een beetje overdreven. Vooral omdat het ten koste gaat van investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid.

Bij GroenLinks gaan de hoogste inkomens er meer op vooruit dan bij de VVD. Daar zullen ze zelf ook wel van opgekeken hebben.

Het zou goed zijn als de heer Fortuyn binnenkort ook een financiële paragraaf bij zijn programma levert, dan weten we waar we aan toe zijn.''

Thom de Graaf D66: ,,Wij doen niet mee aan die flauwekul, waarbij partijen met de CPB-doorrekening in de hand zeggen dat ze meer of minder met anderen kunnen regeren. Dat is allemaal theater - in werkelijkheid kunnen de PvdA, CDA, VVD, D66 en GroenLinks op grond van hun programma's allemaal coalities vormen. De vraag is alleen waar je bij de onderlinge afspraken de nadruk op legt.

Het grootste probleem hebben wij nog met het programma van GroenLinks, waar de zorg voor het milieu te zwaar drukt op de economische groei. Bij de VVD valt op dat uitkeringsgerechtigden er niet op vooruit gaan - al vinden wij ook dat werken aantrekkelijker moet zijn dan een uitkering genieten.''

Paul Rosenmöller, GroenLinks:,,VVD en CDA voeren een snoeihard WAO-beleid waar wij het onmogelijk mee eens kunnen zijn. Bij de VVD ontbreekt het ook nog eens aan milieubeleid. Het is daarom des te teleurstellender dat CDA en VVD hun programma's niet op milieu-effecten hebben laten doorrekenen. Ze hebben zeker wat te verbergen. De PvdA is erg inconsistent in haar begrotingsbeleid. Ze zouden nu eigenlijk al moeten bezuinigen om de doelstelling in hun verkiezingsprogramma te handhaven. Verder is er geen geld vrijgemaakt voor de verhoging van de WAO-uitkeringen.''