Overheid en zorg zijn banenmotor

De overheid en de zorgsector fungeren momenteel als banenmotor van Nederland. Tot voor kort gold het midden- en kleinbedrijf als de belangrijkste schepper van werkgelegenheid. Van alle nieuwe banen die er in het vierde kwartaal van 2001 bij kwamen, ontstond meer dan de helft in de zorg en bij de overheid, zo blijkt uit cijfers vanochtend van het Centraal Bureau voor de Statistiek.