Onderwijs keurde subsidietruc goed

Het ministerie van Onderwijs heeft in 1996 expliciet goedgekeurd dat de Erasmus Universiteit Rotterdam subsidie kreeg voor 259 buitenlanders die studeerden aan de particuliere poot van de universiteit, de Rotterdam School of Management (RSM), en voor 61 studenten van het particuliere Netherlands institute for health sciences. Minister Hermans (Onderwijs) staat het subsidiëren van deze studenten niet toe.

Hierdoor heeft de universiteit tot 2000 naar eigen zeggen 0,7 miljoen euro verdiend. Dat blijkt uit de correspondentie tussen de universiteit en de financiële dienst van het ministerie.

Accountants van het ministerie van Onderwijs noemden begin deze maand een vergelijkbaar geval bij Hogeschool Saxion IJsselland een mogelijke `poging tot een strafbaar feit'. Saxion was voornemens subsidie aan te vragen voor 53 studenten aan de particuliere Delta Hogeschool.

Hermans stuurde vorige week vragenlijsten naar alle universiteiten en hogescholen voor een breed onderzoek naar misbruik van bekostigingsregels. Alle instellingen moeten aangeven of zij in het verleden gebruikgemaakt hebben van constructies om meer subsidie te krijgen dan waar zij recht op hebben. Wie toegeeft, zal niet worden vervolgd. Wel moeten zij het te veel betaalde rijksgeld terugbetalen. De Erasmus Universiteit zal de minister op de hoogte stellen van de subsidie die zij met toestemming van het ministerie ontving voor particuliere studenten.

Het ministerie zegt in een reactie dat de EUR de subsidie ten onrechte rechtvaardigt met de brief, omdat er ,,op geen enkele manier'' bij vermeld is dat het om particuliere studenten ging. Het ministerie beraadt zich op stappen en heeft de universiteit om opheldering gevraagd. [Vervolg STUDENTEN: pagina 2]

STUDENTEN

Universiteit kreeg 0,7 mln

[Vervolg van pagina 1] De minister stelde dit onderzoek in nadat misbruik was geconstateerd bij zes hogescholen. Hermans eist ruim 29 miljoen euro terug.

De studenten van de RSM volgden een tweejarige opleiding voor 30.000 euro. Zij volgden geen regulier onderwijs aan de EUR, maar stonden er wel ingeschreven, volgens de EUR ,,om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten, zoals de bibliotheek en sporthal''.

Begin 1996 besloot de universiteit voor een deel van deze studenten subsidie aan te vragen. De regels waren onduidelijk, zegt toenmalig collegevoorzitter H. van der Molen. ,,We besloten het ministerie om toestemming te vragen.'' De toestemming kwam van de financiële dienst, namens minister Ritzen. De universiteit ontving daardoor naar eigen zeggen circa 0,7 miljoen euro subsidie. ,,Mijn geweten is niet bezwaard'', zegt Van der Molen. Het verbaast hem dat het ministerie nu ,,herinterpreteert wat al die jaren is goed gevonden''. Collegevoorzitter J. van Eijndhoven van de EUR zegt dat de universiteit in 2000 zélf besloot te stoppen met subsidie aanvragen voor de particuliere studenten. Van Eijndhoven: ,,Wij stopten toen de regels voor de toelating voor buitenlandse studenten werden aangescherpt.'' Van der Molen bevestigt dat. ,,Onze accountant discussieerde hierover met de rijksaccountant. Hij heeft zijn best moeten doen om het stop te kunnen zetten.''

    • Guus Valk
    • Rinskje Koelewijn