Netwerk veroordeeld tot een rectificatie

Het televisieprogramma Netwerk is door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot een rectificatie en een schadevergoeding van 7.500 euro in verband met een uitzending in 1999. Daarin deed het KRO-programma verslag van een vliegtuigongeluk van het KLM-toestel `Neutron' voor de kust van Biak, een eiland van het voormalige Nieuw-Guinea. In de uitzending op 15 januari 1999 stelde Netwerk dat de ramp mogelijk was veroorzaakt door het drankgebruik en stuntgedrag van de gezagvoerder, Rob de Roos.

KRO's Sven Kockelmann ging voor zijn bewering af op uitlatingen van P. Thijssen, die destijds als barman van de officiersmess van de marine de gezagvoerder had horen spreken over `vliegstuntjes'.

Het mogelijk onder invloed van alcohol verkeren van de gezagvoerder baseerde Netwerk op `geruchten' op de marinebasis.

In haar verweer baseerde de KRO zich op de vrijheid van meningsuiting, De omroep vond een rectificatie zoveel jaren na de uitzending niet doelmatig. De rechtbank vond dat niet voldoende diepgaand journalistiek onderzoek was betracht naar de juistheid van Thijssens beweringen en verklaarde de uitzending onrechtmatig tegenover de nabestaanden. Netwerk moet binnen vier weken in de uitzending een tienregelige rectificatie uitspreken, ,,zonder dat in dezelfde uitzending daarop redactioneel commentaar wordt gegeven''.