Nederland wellicht leiding in Macedonië

Nederland overweegt ,,serieus'' eind juni de leiding op zich te nemen van de lopende vredesoperatie van de NAVO in Macedonië.

Dit heeft een woordvoerder van minister De Grave (Defensie) vanmorgen bevestigd. De secretaris-generaal van de NAVO, Lord Robertson, heeft volgens diens eigen woordvoerder in Brussel hierover de afgelopen weken zowel minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) als De Grave benaderd. Het kabinet zou de kwestie wellicht al vandaag bespreken.

Het staat overigens nog niet vast dat Duitsland, dat thans de leiding heeft over operatie `Amber Fox', niet bereid is tot een nieuwe verlenging van zijn rol. Ook moet Macedonië nog besluiten of het na juni opnieuw prijs stelt op een langer verblijf van de in totaal circa 1.000 NAVO-militairen.

Operatie `Amber Fox' is erop gericht bescherming te bieden aan internationale waarnemers die toezien op de naleving van een vredesakkoord dat vorig jaar werd bereikt na een hoog oplopend conflict tussen etnische Macedoniërs en Albanezen. Aanvankelijk zouden de Duitsers al op 26 maart de leiding aan een ander land overdragen maar onlangs werd overeengekomen dat ze voor nog eens drie maanden in Macedonië blijven.

Mocht Nederland inderdaad vanaf 26 juni de leiding op zich nemen, dan zou het naar verwachting zo'n 300 tot 400 militairen naar Macedonië moeten sturen. In september vorig jaar nam ook al een versterkte Nederlandse compagnie van 200 man tijdelijk deel aan de vredesoperatie.

Naar verwachting zou een nieuw mandaat voor de NAVO weer voor zes maanden gelden. Het zou dan tevens de periode van de Macedonische verkiezingen beslaan, die voor oktober zijn gepland.

Robertson besprak een mogelijke leidende rol van Nederland in Macedonië voor het eerst tijdens een ontmoeting met minister Van Aartsen in Den Haag op 7 maart. Vervolgens herhaalde hij afgelopen weekeinde zijn verzoek aan minister De Grave op een bijeenkomst van EU-defensieministers in het Spaanse Zaragoza. Beiden wilden het voorstel eerst nader bespreken. De uitzending van 300 tot 400 militairen zal naar verwachting geen onoverkomenlijke capaciteitsproblemen voor Nederland met zich meebrengen.