GL, VVD scheppen meeste banen

De VVD en GroenLinks weten in de komende regeerperiode de meeste banen te creëren.

GroenLinks helpt 85.000 mensen extra aan een baan bovenop de 225.000 banen die op basis van de economische groei worden gecreëerd, voornamelijk dankzij deeltijdwerk. De VVD helpt 75.000 personen extra aan een baan, dankzij een forse lastenverlichting.

Dat blijkt uit nieuwe berekening bij de gisteren gepresenteerde analyse Keuzes in kaart 2003-2006 van het CBP van de acht verkiezingsprogramma's.

De PvdA helpt 70.000 mensen extra aan werk, vooral in de collectieve sector, het CDA 60.000, voornamelijk in de marktsector. ChristenUnie en SP creëren beide 50.000 arbeidsplaatsen en D66 35.000.

CDA en VVD haalden gisteren hard uit naar het geplande financiële beleid van de PvdA. Volgens Dijkstal (VVD) en Balkenende (CDA) is het begrotingsbeleid van de grootste coalitiepartner onder de maat.

Balkenende noemde op basis van de CPB-analyse ,,een linkse coalitie ietsje minder waarschijnlijk'' en Dijkstal sprak van ,,het verjubelen van de overschotten'' door de PvdA.

PvdA-leider Melkert stelde dat een sociaal-democratische partij die aan het eind van een regeerperiode een positief saldo van 1 procent opneemt in haar programma ,,moeilijk van lichtzinnigheid beticht kan worden''.

De PvdA en het CDA kiezen in hun programma`s duidelijk voor een koopkrachtverbetering voor iedereen. De VVD kiest voor een vergroting van het verschil tussen een uitkering en werk, zelfs zozeer dat uitkeringsgerechtigden er op achteruit gaan. GroenLinks en de SP verkleinen het verschil

tussen de hoogste en laagste inkomens.

Opmerkelijk aan de koopkrachtplaatjes is dat PvdA en GroenLinks een grotere stijging van de hoge inkomens bereiken dan de VVD. De twee linkse partijen hebben echter bewust aangestuurd op koopkrachtverbetering over de hele linie, terwijl de VVD ervoor kiest om de economische structuur te verbeteren en de koopkrachtcijfers meer als `sluitpost' hanteert.

De partijen die hun programma ook onderworpen hebben aan de analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu halen allen de zogenoemde Kyoto-doelstelling wat betreft reductie van de CO2-uitstoot.

VVD en CDA hebben hun milieuparagraaf niet laten doorrekenen, hetgeen de andere partijen sterk bekritiseerden.

www.nrc.nl/doc links naar verkiezingsprogramma's en cpb-analyse