Geld voor nieuw initiatief beeld

De gelden die bestemd waren voor de oprichting van Las Palmas, Internationaal Centrum voor Beeldcultuur, moeten toevloeien aan een nieuw initiatief, het Nederlands Fotomuseum en aan V2, een van de beoogde deelnemers aan Las Palmas. Dat stelt de Raad van Cultuur in een advies aan staatssecretaris Van der Ploeg (OC&W). Drie Rotterdamse foto-instellingen willen opgaan in het Nederlands Fotomuseum. De Raad stelt voor de huidige subsidiebedragen voor het Nederlands Foto Instituut (1.249.000 gulden) en het Nederlands Fotoarchief (559.000 gulden) `aanzienlijk' te verhogen. De derde fusiepartner is het Nederlands Fotorestauratie Atelier. Wat betreft V2, internationaal en interdisciplinair centrum voor kunst- en mediatechnologie, adviseert de Raad de huidige projectsubsidies (1.415.000 gulden) om te zetten in een structurele subsidie, bovenop die van 275.000 gulden. Resterende Las Palmas-gelden zouden naar het Filmuseum moeten gaan.