`Geen milieudelict in Drachten'

De provincie Friesland en de gemeente Smallingerland hebben juist gehandeld in het project Drachtstervaart. Er is geen sprake van een milieudelict. Dat schrijft minister Pronk (Milieu) in een brief aan bewoners van het Drachtster Bos. In Drachten wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Van materiaal uit een gesaneerde vuilstort wordt een geluidswal gemaakt. De toekomstige bewoners hebben een bodemprocedure tegen de vergunning bij de Raad van State aangespannen. Ook om die reden acht Pronk het niet noodzakelijk om maatregelen te treffen.