Ex-Getronics-topman krijgt schuldsanering

Voormalig bestuursvoorzitter C. van Luijk van automatiseringsbedrijf Getronics hoeft leningen van 3,2 miljoen euro die het bedrijf hem had verstrekt niet terug te betalen. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van Getronics, dat vorig jaar een netto verlies van ruim 1 miljard euro maakte.

Van Luijk vertrok vorig jaar op 31 mei om ,,persoonlijke redenen''. De kwijtschelding van de schulden maakt deel uit van zijn afvloeiïngsregeling, zo blijkt uit het Getronics jaarverslag over 2001. Naast de schuldsanering kreeg hij ook een bedrag van 2,7 miljoen euro.

Om de tegenvallende resultaten te keren reduceerde Getronics vorig jaar het aantal personeelsleden met 1.786 mensen, 6 procent van het totaal. De personelsvermindering gaat dit jaar door.

Getronics had Van Luijk de leningen verstrekt voor de betaling van loonbelasting die voortvloeide uit ontvangen aandelenopties, dat zijn kooprechten op aandelen. Ook twee van de drie huidige bestuurders hebben in het verleden zulke leningen gekregen. Eind 2001 stond bij hen 2,2 miljoen euro uit.

Als werknemers hun optierechten uitoefenen moeten de leningen worden afgelost. Het moet in elk geval na vijf jaar. De leningen kunnen ,, (deels) worden kwijtgescholden'' als de aandelenkoers zo ver is gedaald dat de opties waardeloos aflopen, blijkt uit het jaarverslag. De laatste twee jaar is de koers van Getronics ingestort van een piek van 34,28 euro in 2000 tot 2 euro vorig jaar. De koers is nu rond 3,90.

    • Menno Tamminga