Bomhoff onzorgvuldig

Bomhoff beweert in zijn column van 23 maart dat minister Borst `haar eigen topambtenaar' benoemde tot eerste voorzitter van haar nieuwe (en enige) adviesraad. Dat is onjuist. Prof. Van Londen is vroeger directeur-generaal op het ministerie geweest, maar was dat reeds lang niet meer toen ik hem benoemde tot voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. `Mijn' topambtenaar is hij nooit geweest.

Met de tweede bewering: ,,hij waakt er voor dat kritiek op zijn minister niet doordringt in de stukken van de Raad'', wordt waarschijnlijk bedoeld dat die kritiek niet doordringt. (Er staat het omgekeerde, maar het correct gebruik van de uitdrukking `waken voor' is slechts weinigen gegeven). Léést Bomhoff die adviezen wel eens? Die bevatten regelmatig kritiek op het kabinetsbeleid. Gelukkig maar, want anders kun je zo'n adviesraad beter opdoeken.

    • Dr. E. Borst-Eilers
    • Minister VWS