ABN Amro herziet alliantie

Vorig jaar heeft ABN Amro het zwaar te verduren gehad, maar er is misschien een beetje hoop voor de aandeelhouders. Het is de bank gelukt de voorwaarden van de joint venture met Rothschild op het gebied van aandelenemissies in zijn voordeel aan te passen. ABN Amro en de Brits-Franse zakenbank richtten de joint venture vijf jaar geleden op om te profiteren van de rol die Rothschild bij fusies en overnames speelde als adviseur van bedrijven en overheden, en van de expertise van ABN Amro op het gebied van de aandelenmarkten. De overeenkomst heeft beide partijen geen windeieren gelegd. Ze hebben samen een plek verworven in het voorste gelid van de banken die aandelenuitgiftes waarborgen, een positie die geen van beiden op eigen kracht had kunnen bereiken. De joint venture leverde in de gouden jaren van de beursintroducties, tussen 1998 en 2000, smakelijke rendementen op. Toen het geld nog binnenstroomde, kon de onevenwichtige verdeling van baten en lasten tussen beide partners makkelijk over het hoofd gezien worden. Hoewel Rothschild recht had op een even groot aandeel in de opbrengsten, droeg het een minder groot aandeel in de kosten. ABN Amro nam het leeuwendeel van de vaste kosten op zich, die samenhangen een apparaat om de aandelenmarkten te kunnen volgen. Het betaalde ook de analisten die nodig zijn voor het binnenhalen van opdrachten.

Na het barsten van de zeepbel op de beurzen en het afkalven van de activiteiten van de zakenbanken, zijn deze kosten langzamerhand ondragelijk geworden. Door de schaarste aan beursintroducties hebben zijn zakenbankiers weinig omhanden. De marges staan onder druk omdat iedereen probeert de laatste kruimels op te vegen. Zakenbanken van de tweede garnituur, zoals ABN Amro, hebben de hardste klappen gekregen. Hoewel de partners de nieuwe verhoudingen binnen hun joint venture niet openbaar willen maken, is ABN er klaarblijkelijk in geslaagd een groter aandeel in de opbrengsten te verwerven ter compensatie van de hogere kosten. Als hierdoor bereikt wordt dat ABN Amro flexibeler met kosten kan omspringen, hebben de veelgeplaagde aandeelhouders eindelijk iets om zich over te verheugen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox