Weinig innovatief onderzoek in MKB

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf doen te weinig aan innovatief onderzoek. Dat ligt deels aan henzelf, deels aan de overheid. Dat maakte werkgeversorganisatie MKB Nederland vanochtend bekend. Volgens MKB-voorzitter H. de Boer moet er meer worden samengewerkt tussen kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland en universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. De overheid zou subsidies voor dergelijke samenwerkingsverbanden moeten geven. De MKB-voorzitter spreekt van subsidiedwang voor het tot stand brengen van dergelijke contacten.