W. Bakker

De 43-jarige priester W. Bakker uit Pijnacker-Nootdorp is per 1 augustus benoemd tot rector van de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam. Hij volgt dr. H.C. Flohr op, die sinds 1989 aan Vronesteyn in Voorburg is verbonden, eerst als conrector en sinds 1994 als rector. Flohr blijft officiaal (rechter) van het bisdom en wordt parochiepriester. Bakker, geboren in Limmen, ontving in 1983 de priesterwijding. Hij was achtereenvolgens kapelaan in Den Haag, pastoor in 's-Gravenzande en Hoek van Holland. Sinds 1994 is hij pastoor in Pijnacker en Nootdorp. Sinds 1994 is Bakker spirituaal (geestelijk leidsman) van Vronesteyn. Twee jaar geleden werd hij lid van het kapittel, het adviescollege van de bisschop.