Varkenssector komt met ziektepolis

Nederlandse varkensboeren gaan zich verzekeren voor schade door besmettelijke ziektes. De varkenssector zal daarvoor een onderlinge waarborgmaatschappij oprichten. De varkensboeren worden daarbij geadviseerd door Rabobank-dochter Interpolis.

De nieuwe waarborgmaatschappij gaat Porcopol heten – porcus is Latijn voor varken – en wil vanaf 1 mei beginnen. Porcopol moet varkensboeren de mogelijkheid geven om zich in te dekken tegen schade die zij oplopen door besmettelijke ziektes. Gewone verzekeraars bieden degelijke verzekeringen niet aan. Bij Porcopol betalen de boeren maandelijks premie aan de waarborgmaatschappij, terwijl aan het einde van het jaar weer de balans wordt opgemaakt. Hebben zich bijvoorbeeld geen schadegevallen voorgedaan, dan hoeft er het jaar er op minder premie worden betaald.

De eerste ziekte in de portefeuille van Porcopol is die van Aujeszky. Deze polis moet zo snel mogelijk de markt op omdat anders Nederlandse boeren, die biggen naar Duitsland exporteren, in de problemen komen. Ruim 20 procent van de Nederlandse biggenstapel gaat jaarlijks naar Duitsland. Vanaf 1 april 2003 accepteert Duitsland geen biggen meer een Aujeszky-vaccinatie. Duitsland heeft de zogenoemde gezondheidsstatus 10 gekregen, en is van 2003 Aujeszky-vrij.

Nederland zit op niveau 9: alle biggen worden nu nog gevaccineerd. De varkensboeren hebben daarom in ieder geval een jaar – zonder vaccinatie – nodig om aan te tonen dat hun biggen ook Aujeszky-vrij zijn. Mocht er toch een uitbraak komen van de ziekte, dan vergoedt Porcopol in ieder geval de financiële schade.