`Uitleg pensioen helderder'

Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten hun klanten in begrijpelijke taal gaan informeren over de inhoud van de pensioenregeling en over wijzigingen daarin, zoals het schrappen van de inflatietoeslag op ingegane pensioenen.

Dat is een van de kernthema's in een nieuwe pensioenwet, waarvan staatssecretaris Hoogervorst van sociale zaken vandaag de hoofdlijnen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nu schort het aan de helderheid waarmee pensioenfondsen werknemers en gepensioneerden informeren. ,,Ik begreep mijn eigen regelingen in het verleden nooit, terwijl ik toch een aardige opleiding heb gehad'', zegt Hoogervorst. ,,Het is niet genoeg om medewerkers bij indiensttreding maar het reglement van het pensioenfonds te geven.''

Meer dan negen van de tien Nederlandse werknemers neemt, via zijn werkgever, deel aan een pensioenregeling. Samen beheren de ruim 900 pensioenfondsen 405 miljard euro aan vermogen. De werkgevers en werknemers zijn de dominante beslissers in de besturen van de pensioenfondsen.

Hoogervorst wil verder de positie van werknemers en gepensioneerden in de medezeggenschapsforums van pensioenfondsen, de zogeheten deelnemersraden versterken door deze raden onder meer adviesrecht te geven over de toekenning van de inflatietoeslag (indexatie) aan gepensioneerden.

Als gevolg van de koersval op de financiële markten keren diverse pensioenfondsen dit jaar geen of minder indexatie uit. De meeste grote fondsen, zo leert een bliksemenqûete die Hoogervorst heeft laten uitvoeren, betalen echter wél hun reglementaire indexatie.

Verder wil Hoogervorst dat de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen werkgevers en het pensioenfonds voor onder meer indexatie en overschotten en tekorten in het fonds expliciet en helder wordt beschreven. De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft de pensioenfondsen inmiddels gebonden aan strictere normen voor het uitkeren van eventuele overschotten van pensioengeld aan de werkgever.

vraaggesprek: pagina 21

    • Menno Tamminga