Parlement berekening onthouden

Minister Vermeend (Sociale Zaken) heeft de publicatie voorkomen van een berekening die een nieuwe tegenvaller voorspelt van minimaal 95 miljoen euro inzake het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Vermeend stuurde vorige week stukken naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat de ontmanteling van Arbeidsvoorziening, de koepel van arbeidsbureaus, zeker 353 miljoen euro (790 miljoen gulden) gaat kosten. Dat bedrag is exclusief een al opgelegde terugvordering van 157 miljoen euro wegens onregelmatigheden met werkgelegenheidssubsidies uit het Europees Sociaal Fonds in de jaren 1994-1996, waarvoor Arbeidsvoorziening verantwoordelijk was.

Naar nu blijkt heeft de bestuurder van Arbeidsvoorziening, prof. dr. L. Koopmans, voor de ontmanteling ook een berekening gemaakt van de te voorziene tegenvaller met ESF in de jaren 1997-1999. Hij kwam hierin, op grond van interne financiële controles bij ESF-projecten waaruit bleek dat 50 procent van de ontvangen Europese subsidies niet verantwoord kon worden, tot de slotsom dat voor de jaren 1997-1999 rekening moet worden gehouden met een nieuwe terugvordering uit Brussel van ten minste 95 miljoen euro. Dit is bevestigd door direct betrokkenen.

Vermeend kon voorkomen dat deze berekeningen aan de Kamer zouden worden overgelegd door op 12 maart een artikel uit een overeenkomst tussen de Staat en Arbeidsvoorziening in te trekken, dat de overheid vrijwaart voor ESF-schulden die Arbeidsvoorziening achterlaat. Een formaliteit, aangezien de staat toch voor alle ESF-tegenvallers opdraait. Maar daardoor kon Koopmans de 95 miljoen euro schrappen uit de nu gepubliceerde `liquidatiebalans' waarin hij de aan Arbvo toe te rekenen kosten van de ontmanteling heeft opgenomen. Koopmans' berekening is hiermee formeel nooit aan Vermeend voorgelegd, maar informeel heeft de minister er wel kennis van genomen, aldus een direct betrokkene.

De minister heeft er belang bij dat de berekening onbekend blijft omdat hij zo kan vermijden dat de Europese Commissie straks de 95 miljoen euro als minimumbedrag aanhoudt in een nog te starten terugvorderingsprocedure. Vermeend heeft tot begin dit jaar gemeld dat de onregelmatigheden met ESF veel geringer zijn dan de Commissie signaleert.

De schade voor Nederland van 95 miljoen euro die Koopmans voorziet, kan volgens betrokkenen overigens nog hoger uitpakken doordat Arbeidsvoorziening in 1997-1999 ook voor tientallen miljoenen euro's voorschotten heeft ontvangen voor projecten waarvan nu bekend is dat ze niet aan de regels voldoen. Ook deze voorschotten moeten terug naar Brussel.

    • Tom-Jan Meeus
    • Herman Staal