P. van der Heijden

Prof. mr. P. van der Heijden, rector magnificus en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, is benoemd tot voorzitter van de ILO, een organisatie die wereldwijd toeziet op de vrijheid van vakverenigingen. De benoeming geschiedde door de Raad van Beheer van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, een onderdeel van de Verenigde Naties. Alle landen van de wereld zijn aangesloten bij de ILO. Dat betekent dat ze de vrijheid van vakverenigingen erkennen als een fundamenteel recht voor zowel werkgevers als werknemers. De ILO onderzoekt klachten die op de belemmering van de vrijheid betrekking hebben.