NS wil alle Wizzl-winkels gaan sluiten

NS wil alle 53 filialen van de Wizzl-winkels op de stations sluiten. Hiermee wordt in 2003 begonnen. De winkels worden vervangen door kiosken van exploitant Servex, waar nog beperkt vervoersbewijzen gekocht kunnen worden.

Onder de zeshonderd personeelsleden van de winkels is grote onrust ontstaan. Volgens een winkelmanager van Wizzl heeft J. Kooiker, directeur van NS Stations, hem gisteren tijdens een voorlichtingsbijeenkomst gezegd dat de helft van het personeel moet afvloeien. NS laat via een woordvoerder weten geen commentaar te willen geven op de concrete invulling van de plannen.

In een brief van NS aan het personeel staat, dat er ,,een nadrukkelijk geuite wens is van NS Commercie om de bijdrage aan Wizzl voor het verkopen van treinkaartjes en het verlenen van service aan reizigers structureel terug te brengen''. Verder is het volgens de brief de komende jaren beleid ,,de kaartverkoop in toenemende mate via automaten te laten plaatsvinden en is de verwachting dat op termijn de behoefte aan kaartverkoop door Wizzl zal verdwijnen door de introductie van de chipkaart.''

Volgens de NS klopt het ,,dat er wordt nagedacht over de toekomst van de Wizzl-winkels''. Een woordvoerder wijst op de introductie van een chipcard in het openbaar vervoer die de papieren kaartjes en strippenkaarten ,,binnen zes à zeven jaar'' zal vervangen. Dan wordt de vraag naar verkooppunten kleiner, zo verwacht NS. Maar er zijn nog geen besluiten over Wizzl genomen, onderstreept hij. Wel is alvast begonnen met het inlichten van het Wizzl-personeel. De aandelen van Wizzl-achtige winkels in Duitsland zullen worden verkocht aan Deutsche Bahn.

De nieuwe kiosken zullen straks nog louter kaartjes van een ticketprinter verkopen, zo schrijft het managementteam van Wizzl aan het personeel. Andere servicefuncties zoals het verkopen van abonnementen, het geven van reisadvies, het verkopen van kaartjes met andere vertrekstations, en dergelijke, zouden daarmee vervallen op de 53 stations.

Onaanvaardbaar, zegt reizigersorganisatie Rover. ,,Eind 1999 is door NS besloten op 53 stations de loketten te sluiten en te vervangen door een automaat. Met ons is toen afgesproken dat de Wizzl-winkels de loketfunctie zou overnemen. Deze afspraak wordt nu geschonden'', aldus Rover.

Volgens Rover blijft er op termijn op nog maar 40 (grotere) stations een volledige loketfunctie aanwezig. Op de overige meer dan honderd stations van NS, is de klant straks volledig op een automaat aangewezen. Volgens personeel van Wizzl is dit vooral voor ouderen, mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en gehandicapten een ,,desastreus besluit''. De ondernemingsraad vanWizzl zegt zich in een brief aan het personeel ,,overrompeld te voelen'' door de voornemens.

    • Japke-d. Bouma