Milieubewuste boer krijgt sneller krediet

Rabobank hanteert voor het verstrekken van kredieten aan veehouders voortaan ook `maatschappelijke criteria' zoals het welzijn van de dieren en de vervuiling van het milieu.

Dit heeft Rabobank, die verreweg de grootste bank is in de agrarische sector in Nederland, vanmorgen aangekondigd. ,,Normaalgesproken kijk je alleen naar de financiële onderbouwing van het ondernemingsplan, maar we gaan nu ook kijken in hoeverre de veehouder in staat is zich in te stellen op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving'', zegt H. van de Kerk, adviseur van de hoofddirectie van de Rabobank Groep. ,,De ondernemer die naar onze inschatting bijvoorbeeld goed kan inspelen op een strengere eisen voor het houden van dieren, krijgt sneller en ruimer een krediet, tegen lagere tarieven.''

Rabobank geeft in een vanmorgen vrijgegeven position paper een visie op de toekomst van de veehouderij in Nederland, die het op dit moment moeilijk heeft. De sector ligt al geruime tijd onder vuur door onder meer het mestoverschot en de vaak omvangrijke stallen in het landschap. Dierziekten zoals varkenspest en recentelijk mond- en klauwzeer hebben de maatschappelijke discussie aangewakkerd over de zeer intensieve veehouderij en het welzijn van de koeien, varkens en kippen.

De sleutel tot de redding van de veehouderij in Nederland ligt volgens Rabobank in een betere beheersing van de ketens – zoals de keten die loopt van de koe in de wei tot het pak melk op de eettafel. ,,Het gaat erom dat de agrarische sector beter weet wat de consument verlangt van de producten. Om die reden moet de regie van de keten in handen komen van de bedrijven die rechtstreeks contact hebben met afnemers, de supermarkten bijvoorbeeld'', zegt Van de Kerk, ,,bedrijven dus als zuivel- en vleescoöperaties, die als de klant meer biologisch vlees wil dat meteen kunnen oppikken.''

De veehoudersbedrijven moeten volgens Rabobank dan ook worden ,,aangehecht'' aan deze regisserende coöperaties, liefst door het nemen van een aandelenbelang. ,,Op deze wijze krijgen de veehouders een rechtstreeks financieel belang bij het goed presteren van deze ketenregisseur'', verwacht Van de Kerk. Rabobank wil het kopen van deze aandelenbelangen voorfinancieren, of zelf een belang nemen in zo'n op te zetten coöperatie om ,,de zaak op hang te brengen.''