Meer krediet voor `duurzame' boer

Rabobank hanteert voor kredietverlening aan veehouders voortaan ook `maatschappelijke criteria' zoals dierenwelzijn en milieuzorg. Boeren die goed kunnen inspelen op strengere eisen krijgen sneller en ruimer krediet tegen lagere tarieven.

Pagina 20